Chăm sóc khách hàng

Thông báo từ Cartoy

Cartoy Hoan nghênh các nhà cung cấp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô xe hơi, bảo dưỡng, chăm sóc, sửa chữa, chế tạo Linh kiện phụ kiện đồ chơi nội thất ô tô. Liên lạc với Car toy để cùng có cơ hội hợp tác, quảng bá, thúc đẩy thương mại và phát triển.

Chúc các đối tác ngày một phát triển và thịnh vượng!